Menu

Værker

En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel

29. nov. 1836 - 9. jun. 1837
A58
144
Olie på lærred
95 x 130 cm
M. R. Roma 1837
Privateje

Grev A.W. Moltke-Bregentved; dennes barnebarn, kammerherre, hofchef grev Joachim Moltke (1905); dennes auktion Winkel & Magnussen auktion 309, 18. april 1944, nr. 50 (afb.); købt her af kunsthandler August Withs Eft., på vegne af en privatsamler; dennes søn; solgt på Christie’s, London, auktion, 21. november 1997, nr. 271 (afb.). Christie’s, London, 21. juni 2000, nr. 79 (afb.).

Charlottenborg 1838, nr. 54; Kunstforeningen 1905, nr. 93.