Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

8. jun. 1837

Endnu en Dag og jeg har mit Malerie endelig for saa vit færdigt, at det er bleven langt under hvad jeg havde haabet er ikke saa besynderligt, da Opgaven var nye og fremed for mig med Hensyn til de stærkere Farver, jeg deri maatte bruge; imidlertiid antager jeg at have profiteret meget ved Erfaring af dette Arbeide.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

Fakta

PDF
8. jun. 1837
Dagbog B, side 50 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º