Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

10. jun. 1837

Idag har jeg da kunnet skrive til Rose og underrette hende om min snarlige Afreise herfra, vel kan jeg tænke mig hendes Misfornøielse med min længere end sædvanlige Taushed; men mit Arbeide maatte først endes for at jeg da ogsaa kunne siige hende hvorledes det var falden ud, og som det lader formode af de andres Yttringer behager det – I Aften var Afskeed for Haushofer og Kesner med Grue tænker jeg nu paa min Tuur.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. Max Haushofer.

  3. Antagelig Hermann Kestner.

  4. Brevet er nr. 102 på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37, men er ikke bevaret.

Fakta

PDF
10. jun. 1837
Dagbog B, side 50 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Max Haushofer
Hermann Kestner