Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

10. jan. 1837

Om Formiddagen begyndte jeg da endelig igjen at arbeide lidt paa mit Malerie og Tiiden gik mig langt bedre end de foregaaende Dage. Naar det blodt nu maae være af Varighed. Om Aftenen gik jeg med de andre Landsmænd i Theater Valle, saae en slet Opera men en des ypperligere Komedie af Goldoni: La Locandiera og Taddei’s Spil heri som Markeesen er ganske udmærket, som i det Heele Alle Roller bleve givne mesterlige.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. Carlo Goldoni.

  3. Luigi Taddei.

Fakta

PDF
10. jan. 1837
Dagbog B, side 8 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Carlo Goldoni
Luigi Taddei