Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

28. feb. 1837

Aldriig har jeg ved noget Malerie maaet gaaet saameget fra og til som med det jeg nu har i Arbeide, alle de Tegninger og smaae Malerier jeg skal og har gjort i Vinteren maae alle blive færdige før det, og derved vinder just ikke dette. Idag bragte jeg et lille Malerie til Prindsessen, som hun have bestilt af mig; men formodentlig kan jeg skyde en viid Pind efter Pengene, faar saagar hendes Unaade da jeg nu er hendes Creditor. Her er idag ankommen Doctor Keiser fra Hjemmet, han lader til at være et vakkert Menneske. Atter maatte jeg i Aften kjøbe Cenin da Feberen alt for tydelig yttrer sig igjen.

  1. Dvs. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. Dvs. malerierne og tegningerne udført for Sir John Adams, Sir Watson og Sir Heatfield.

  3. At dømme efter Rørbyes regnskab over solgte værker var der tale om en gentagelse efter Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabettos og Hymettos.

  4. Charlotte Frederikke.

  5. Carl Johan Henrik Kayser.