Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

3. dec. 1836

Idag inviede jeg mit Studium, da jeg begynte at anlægge mit Malerie; men det høitsiddende Vindue generer mig slemt, og jeg kan kun daarligt see. Om Aftenen var der en stor Forsamling af Kunstnere hos Lepre i Anledning af Colera, for vis Sygdommen skulle komme, da at være beredt til gjensiidig Hjælp; de herværende tyske Læger have ogsaa alle tilbuden deres Assistence. Marstrand kom i Aften her til Byen, og jeg modtog af ham et Par gl: Breve.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. Wilhelm Marstrand.

Fakta

PDF
3. dec. 1836
Dagbog B, side 102 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Wilhelm Marstrand