Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

30. mar. 1837

Endelig har jeg idag endt de 3 Tegninger jeg skulle gjøre for Sir Heatfield, Arbeidet har langtfra ikke interesseret, da det altiid blot forsinkede mit Malerie, imidlertiid naar Modellerne narre, med ikke at komme er det dog godt at have noget at gribe til for ikke at tabe Dagen. Om Aftenen var jeg at aflagde Visit hos Prindsessen og Oberst Pauelsen’s, var hans milde Kone saa dygtig i sit Huus, som det er interesant at høre hendes melodiske Tale Organ, ville den Mand jo næsten være at missunde. Dog, den Gamle gad jeg ikke havt til Svigerfader, meget mindre en Kone født i Italien, med Landets Prindsippper.

  1. I følge Rørbyes regnskab over solgte værker drejede det sig om "3 Tegninger med tyrkiske Gienstande og colorerede".

  2. Uidentificeret, jvf. Heatfield.

  3. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  4. Charlotte Frederikke.

  5. Fritz Paulsen og Elisa Paulsen, f. Thorvaldsen.

  6. Bertel Thorvaldsen.