Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

21. jul. 1837

Gjerne var jeg bleven her længere: jeg saae endnu idag meget Nyt jeg tidligere ikke have haft Øie for i Kirken da Rigdommen af Kunstsager der er for stor til paa engang at fatte; saaledes staar Maleriet af Raphael der er Anbragt over Døren til Piccolominis Kapel og forestiller hvorledes han krones til Pave, i intet tilbage for Malerierne inde i Kapellet, kun at dette ved Røgen af Kirkelysene er mørkere i Farven. Kl 7 om Eftermiddagen forlod jeg Sienna, jeg havde været yderst vel behandlet i Locandaen La Scala. Først maatte jeg afhente mit Malerie paa Doganen og formelig som med Tyvekoster blev Vognen ledsaget til Porten af en Betjent.

  1. Rafael.

  2. Pius II.

  3. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

Fakta

PDF
21. jul. 1837
Dagbog B, side 62 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Pius II
Rafael