Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

15. feb. 1837

En ganske hæslig Dag for mig; thi for det første var den saa mørk at man næsten intet kunne see, og jeg maatte derfor idag som i Søndags betale Modellen næsten for ingen Nytte, og hvad der dog tilsist var det værste var, at jeg efter langt Overlæg maatte bestemme mig til næsten at slette den gl: Tyrk paa Maleriet heelt ud, da han ikke behagede mig. Flere Dages Arbeide og Penge blev saaledes unyttigt, og dog er Stemningen naar Saadant først er gjort heelt munter mod den ti gange værre Vaklen imellem at spare Uleiligheden, og at frembringe noget Bedre; vinder den gode Sag, da angrer man det ogsaa [overstreget: heri] ved Saadant, siælden.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. I følge Rørbyes modelregnskab var modellen Nicolo.

Fakta

PDF
15. feb. 1837
Dagbog B, side 18 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Nicolo