Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

22. nov. 1836

Først mod Aften gjorde jeg en Tuur ned til St: Andrea della Valle for at hente de bekjente Pulvere mod Feber som vare bleven mig raadet og som jeg kun fik hos Paretti. Den heele øvrige Dag tilbragte jeg hjemme med at tegne paa mit Malerie, det vil vel vare noget inden det bliver færdigt, men jeg vil nu gjøre noget ordentligt i Rom.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

Fakta

PDF
22. nov. 1836
Dagbog B, side 100 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º