Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

3. jun. 1837

Endnu en Uge og mit Malerie er færdigt, jeg er nu ogsaa kommen til det Punkt dermed at jeg synes at det Heele er Snavs, og da er det paa Tiide at holde op vis man ikke reent vil have fordærvet hvad der endnu kunne være godt. Reisenykkerne staae alt længe i Hovedet. Jeg gjorde om Eftermiddagen en Tuur over i Trastevere og til Pietro in Montorio, det er et af de Punkter man altiid vil tænke tilbage med Længsel paa, man befinder sig der saa usiigelig vel, naar man skuer ud over det udstrakte Rom og Campagnen, til de fjerne Bjerge slutter Billedet. Om Aftenen var Afskeed i Falconi for Fried fra Landau, vor Digter ved Ponte Molle.

  1. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  2. Heinrich Jakob Fried.

Fakta

PDF
3. jun. 1837
Dagbog B, side 48 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Heinrich Jakob Fried