Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

12. jun. 1837

Jeg havde idag Besøg af Torvaldsen som kom for at see mit Malerie, det synes at behage ham meget efter hans Yttringer, men de tilslørede Fruentimer kunne han som Fremed ikke ret finde sig i. Jeg kan ikke gaae ind paa hans Anskuelse, hvad der hører saa afgjort til et Folks Skik og Brug tør man ikke forandre. Den varme Eftermid: anvente jeg meget vel i Vatikanets Musseer og derfra besøgte jeg vel for sistegang St: Onofrio og Tasso’s Eeg.

  1. Bertel Thorvaldsen.

  2. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

  3. Torquato Tasso.

Fakta

PDF
12. jun. 1837
Dagbog B, side 52 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º