Menu

Søgeresultater: 388

1. jan. 1835

Havt et Besøg om Morgenen af Jensen, hvorpaa jeg gik ud aflagde et lille Besøg hos Wulff’s, Jensen’s, siden hos Torvaldsen Prindsessen etc. Om Eftermiddagen endte jeg mit Brev til Rose. Besøgt den ...

2. jan. 1835

Begyndt at male op paa mit Malerie, jeg var saaledes næsten heele Dagen hjemme, besøgte blodt Wulff’s lidt i Skumringen byttede mine Bøger hos Kükler og tilbragte saaledes siden Aftenen hjemme med ...

3. jan. 1835

Havt Besøg hjemme om Formiddagen af Philipsen, Knuth og Wulff. Været lidt henne hos Wulffs i Skumringen; tilbragt Aftenen hos Knuth og Hald, hvor der var Spillepartier, jeg spillede Piquet med Bøtk...

4. jan. 1835

Malet hele Formiddagen hjemme, da jeg nu er begyndt at blive lidt flittig. Spiist som de sidste Dage Kl 5, da Tiiden saaledes synes mig at gaa bedre. Jeg havde i Aften en Disput henne hos Wulff’s m...

5. jan. 1835

Malet hjemme om Dagen. Efter Bordet hjulpet Phillipsen med at kjøbe nogle Maler-Aparater, og Aftenen tilbragte jeg meget behageligt hos Jensen, som jeg langt bedre nu kan lide. Jeg har egentligt ik...

6. jan. 1835

Malet hjemme næsten heele Dagen. I Skumringen spadseerede jeg ned til det saakaldte Buffania eller Torv med Legetøi i Andledning af den katolske Fest det er idag, jeg tror St. Eustatio [i marginen ...

7. jan. 1835

Malet heele Dagen hjemme, havt Besøg af Phillipsen efter Bordet tilbragt et Par Tiimer om Aftenen hos Wulff’s. Don Miguel var i gaard Aftes hos Prindsessen, jeg gik altsaa med min Upasselighed glip...

8. jan. 1835

Heele Dagen hjemme. Efter Bordet været med en Deel af de Andre Landsmænd i Dukke Theateret i Fiano. Siden besøgt Wulffs. Og vil man ret lee med Glæde da skal man gaae derhen, ikke fordi det er slet...

9. jan. 1835

Malet hjemme helle Dagen indtil Wulff kom, hvorpaa jeg fulgtes hjem med ham, og tilbragte der en Tiimes Tid. Efter Bordet gik jeg til Walgreen’s hvor jeg tilbragte Aftenen meget brav; Jensen’s var ...

10. jan. 1835

Da det idag var mørkt i Veiret, benyttede jeg Dagen til at besee mig i Byen, jeg gik derfor med Phillipsen, Schiel og en Deel Andre til Sapientsaen hvor der ikke var stort at see. Derefter ned igje...

11. jan. 1835

Malet en Deel af Formiddagen. Besøgt Cattel og hans Attelier med Jensen, seet et meget smukt Landskab fra Nemi, den blaae Grotte ved Neapel, og andre meget smukke Sager. Siden havt et Besøg hjemme ...

12. jan. 1835

Hjemme heele Dagen, malet; havt Besøg af Wulff. Jeg besøgte siden ham, for ikke der at lade nogen Dag gaae forbie, da jeg nu engang er vandt til at komme daglig, og jeg troer jeg gjerne sees. Efter...

13. jan. 1835

Hjemme om Dagen. Besøgt Wulffs efter Bordet, og om Aftenen været i Prindssesen’s Tirsdags Conversation, hvor der nu bliver dandset. Foruden den Musik man først bliver opvartet med troer jeg Folk vi...

14. jan. 1835

Jeg var ikke rigtig frisk om Morgenen, begyndte ikke destomindre at male, men det blev saae uheldig at jeg imorgen maae gjøre det om. Jeg havde ogsaa et Besøg af Phillipsen, som generede mig lidt. ...

15. jan. 1835

Som sædvanlig malet det meste af Dagen, spadseret lidt omkring i Byen om Eftermiddagen, og efter Bordet besøgt Wulff’s om Aftenen. Dagene skride saaledes meget eensformige hen.

16. jan. 1835

Hjemme, om Formiddagen havt Besøg af Jensen og Valgreen som kom for at see mit Malerie, Phillipsen kom ogsaa siden, og med ham gjorde jeg en Tuur omkring i Byen førend vi gik til Spiisning; efter B...

17. jan. 1835

Om Morgenen tidlig gjort en Tuur med Wulff og Phillipsen ud af Porta Pia, over Anio, og langt ud af Weien forbi Monte Sacer etc; jeg var gaaet ud for at tegne Faaer til mit Malerie, de Andre tegned...

18. jan. 1835

Tegnet hjemme om Formiddagen, siden besøgt Torvaldsen, og derfra gaaet ud til Kirken St: Antonius ved Maria Maggiore hvor der var en Fest, hvor alle Dyer bleve velsignede; i Kirken blev der ogsaa s...

19. jan. 1835

Malet hjemme heele Dagen. Jeg fik idag Brev fra Rose skreven med hendes sædvanlige Godhed, og saaledes, at jeg bestandig faaer hende kjærere, da jeg immer bliver flere smukke Sider var hos den kjær...

20. jan. 1835

Dagen blev kun slet anvendt, da det øsede Vande ned, og var saa mørkt at man knapt kunne see, hvorved Maleriet ikke vandt betydeligt. Om Aftenen som sædvanlig et Øjeblik henne hos Wulffs.