Menu

Søgeresultater: 56

Værkfortegnelse 1826-1839

Martinus Rørbye

•3• I Maanederne Maj Junii og Juli 1826. Portraitfigur af Kong Frederik den 2den som blev malet til Sorøe Academi’s Sol…

20. okt. 1833

C.W. Eckersberg, Martinus Rørbye, Just Mathias Thiele

Direktionen for Fonden ad usus publicos

Ansøgning om rejsestipendium

22. maj. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Hamborg den 22de Maj 1834. Min kjære Moder. Hvad maae du vel tænke om mig, at I alle maaske nu først hører fra mig; thi…

8. jun. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Haag den 8de Juni 1834. Da Leiligheden er saa god kjære Moder, kan jeg ikke undlade at lade dig høre et Par Ord fra mig…

28. jun. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Frankfurt den 28de Juni 1834. Endeliig er jeg dog her, kjære Moder, og næsten den dobbelte Tiid er medgaaet efter hvad …

15. jul. 1834

Martinus Rørbye

Christian Frederik Schiøtt

Paris den 15de July 1834. Du tillod kjære Her Kammerraad – Det var en ren gal Begyndelse, som jeg imidlertiid lader sta…

20. aug. 1834

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Paris, d. 20. Aug. 1834. Kære Eckersberg! Hvor meget har jeg ikke længtes efter med et Par Ord at lade Dig vide, hvorle…

25. okt. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 24de October 1834. Du har med god Grund allerede i lang Tiid kunnet vente Brev fra mig kjære gode Moder; men de…

25. nov. 1834

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 25de November 1834. Endeliig kjære Moder har jeg da modtaget de saa længe ventede Breve fra Paris, jeg saae, so…

16. feb. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 16de Februar 1835. Du synes maaske at det er længe siden du sist saae Brev fra mig kjære Moder? og du har Ret d…

5. mar. 1835

Martinus Rørbye

Christian Frederik Schiøtt

Rom den 5te Martz 1835. Kjære Svigerfader! Mit Kreditiv fra Holten, lydende paa en Deel af mit Stipendium er nu opbrugt…

13. mar. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 13de Martz 1835. Det er vel ikke ret længe siden, at du har seet Brev fra mig kjære gode Moder; men Tiiden nærm…

31. mar. 1835

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 31te Martz 1835. Kjære Eckersberg! Du synes vist underligt om, at du i saa lang Tiid næsten har været uviidende…

2. apr. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 2den April 1835. Kjære Moder. Disse Linnier kommer vel sagtens ikke saa hurtig til dig, som med den sædvanliige…

22. apr. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 22de April. 1835. I mit Brev til Rose, som hun formodentlig har modtaget, naaer du seer disse Linnier, havde je…

3. maj. 1835

Martinus Rørbye

John Rørbye

Rom den 3die Mai 1835. Førend jeg forlader Rom, maae jeg med et Par Ord takke dig for dit kjærkomne Brev, som du af Ros…

13. jun. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Neapel, den 13de Juni 1835. Af mit Brev til Rose dat: den 22de og 25de Mai har du formodentliig hørt, kjære Moder, at j…

23. aug. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Amalfi den 23de August 1835. Hvorgjerne, kjæreste Moder ville jeg ikke oftere lade dig høre fra mig: du kan maaske med …

6. sep. 1835

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Neapel den 6te September 1835. Allerede længe kjære Her Etatsraad, har det været min agt, med et Par Ord, at lade Dem v…

31. okt. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Athen den 31te Octob. 1835. Iforgaars Eftermiddags ankom jeg hertil, og jeg iiler kjæreste Moder med at lade dig det vi…