Menu

Søgeresultater: 56

1. dec. 1835

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Athen den 1ste December 1835. I den Forudsætning kjære Her Etatsraad, at De allerede siden rum Tid har modtaget mit ...

1. dec. 1835

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Athen den 1ste December 1835. Førend jeg forlader dette Opholdssted, maae jeg dog med et Par Ord siige dig kjære Eck...

29. jan. 1836

Martinus Rørbye

Kunstakademiet

Constantinopel den 29de Januar 1836. I den Forudsætning at det høie Academie ønsker at viide, hvor dets Artister oph...

30. jan. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Constantinopel den 30te Januar 1836. Førend jeg forlader Constantinopel maae jeg ikke undlade at underrette Dem dero...

13. feb. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Athen den 13de [overstreget: Martz] |Februar| 1836. Er Skjæbnen mig god, og ere mine inderligste Ønsker gaaet i Opfy...

6. maj. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Zante den 6te Mai 1836. Nu er jeg da endelig ude af Grækenland; i god Behold, maaske ogsaa derfor med forøget Lyst, ...

10. maj. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Zante den 10de Mai 1836. Den græske, og tyrkiske Reise er nu tilendebragt, det forekommer mig næsten alt som en Drøm...

12. jul. 1836

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 12te July 1836. Netop en Maaned er det siden jeg igjen kom her tilbage, min græske og tyrkiske Reise er endt...

20. sep. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Subiaco den 20de September 1836. Kjære Her Etatsraad! Da de nu engang har været saa god, at fatte Interesse for mig,...

2. okt. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Subiaco den 2den October 1836. Kjæreste Moder! Af mit siste Brev til Rose af 14de September har du vel erfaret at je...

25. nov. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 25de November 1836. Kjæreste Moder! Dit Brev datteret den 13de October har jeg rigtig modtaget, og takker je...

24. feb. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 24de Februar 1837. Allerede for længe siden skulle jeg have svaret dig kjæreste Moder paa dit venlige Brev a...

13. mar. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 13de Martz 1837. Heller ikke i Aar kan jeg undlade, ved disse Linnier at viise dig kjæreste beste Moder at j...

25. mar. 1837

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 25de Martz 1837. Endelig kjære Eckersberg er jeg nu kommen saa vit, at jeg igjen kan tilskrive dig; alt læng...

17. maj. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 17de Mai 1837. Intet kan jeg idag foretage mig bedre, og Intet føler jeg meere at være min Pligt, end at sva...

31. jul. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Florenz den 31te Juli 1837. Har du maaske allerede ventet noget længe efter Brev fra mig kjære Moder, da beeder jeg ...

14. sep. 1837

Martinus Rørbye

Christian Frederik Schiøtt

München den [overstreget: 12te] 14de September 1837 Paa tysk Grund, hilser jeg dig kjære Svigerfader og din heele Fa...

3. nov. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Dresden den 3die November 1837. Førend jeg forlader Dresden maae jeg dog ikke undlade at takke dig kjæreste Moder fo...

Udstilling af Rørbyes rejsebilleder, februar 1838

Omtale af Rørbyes udstilling i Kunstforeningen i februar 1838, hvor han viste sine hjembragte malerier fra Italien og...

25. sep. 1839

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

München den 25de September 1839 For ikke at lade alt for lang Tiid gaae hen inde du fik noget at høre fra mig kjære ...