Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

Afsendte breve 1834-37

For breve til Kjøbenhavn.

1 I Lübeck et Brev til Rose
2 Hamborg ditto til Moder
3 Amsterdam et Brev til Rose fra Hamborg 10 Styv
4 Haag et brev til Rose fra Hamb. 10 Styv
5 Et ditto til Moder, besørget med Leutenat Dinesen
6 I Frankfurt et brev til Rose 34 Kreutz
7 ditto til Moder 22 Kreu:
8 I Paris et Brev til Justitsraad Holm
9 dat: den 12 Juli et Brev til Emma [ved nr. 8-9:] afsendt gjennem Legationen
10 og 11 dat. 15de et Brev til Rose og et til Kammerraaden ligeledes
12 dat. den 31te Juli et Brev til Etatsraad Kock
13 dat. til Slutningen den 2den August et stort Brev til Rose med Schial, og et par Silkevanter til Emma. [ved nr. 12-13:] ved Bournonville.
14 dat. jeg tror den 10 August et Brev til Prof. Møller
15 den 13de August et Brev til John med nogle Plaqater etc [ved nr. 14-15:] ved Fløitespiller Brun.
16 den 18de August til Clemens med Catalogen over Louver
17 den 15 Agus til Eckersberg [ved nr. 16-17:] med Jacobsen paa Østergade
18 dat. den 26de Aug. et stort Brev til Rose gjennem Legationen.
19 uden Datto et Juulebrev til Rose med en Lille Eske med Skrivetøi. besørges ved Borring
20 dat: 28de Sept. et til Borring i Paris.
21 dat: 28de Sept: et Brev til Rose [ved nr. 20-21:] 16 Soldi til Grændsen
22 dat 24de Octob: til Moder franqueret til Grændsen 5 B.
23 dat. d. 28de og 30te October til Rose ligeledes
24 dat den 25de November til Moder ligeledes
25 dat den 28 November til Rose [ved nr. 24-25:] adreseret til Moder 1 Paul.
26 1835 den 3die Januar til Rose datteret den 1ste Januar 5 Ba.
27 den 7de Februar til Rose datt: den 5te Febr. 5 B.
28 den 19de Februar til Moder datt: den 16de Februar 5 B.
29 den 5te Martz til Kammeraaden hvori ogsaa et brev til Rose 1 Paul
30 den 14de Martz til Moder Geburtsdagsbrev dat: den 13de Martz 5 B.
31 den 21de Martz til Aiax datt: den 19de Martz 5 B.
32 ligeleedes til Fidler i Neapel 1 P
33 den 1ste April til Professor Eckersberg
34 ligeledes til Birkedommer Lautrup
35 ligeledes til Rose med en Ring
36 den 2den April til Moder [ved nr. 33-36:] Alle med Jensens indlagte i Brevet til Rose
37 den 7de April til Rose dat: den 2den og 6te April 5 B.
38 den 23de April til Rose dat den 20de og 21de April 1 Pa
39 den 7de Mai til John dat: den 3die Mai 5 B.
40 den 22de Mai til Leutenant Wulff i Rom fra Neapel 1 Carlino.
41 den 25de Mai til Rose dat: den 22de og 25de Mai 1 – 5 Gr.
42 den 15de Juni til Moder dat: den 13de Juni 1 – 5 Gr.
43 den 17de Juni til Justitsraad Holm dat: den 15de 1 – 5 Gr.
44 den 4de Juli til Rose dat: Procida den 28de Juni 1 – 5 Gr.
45 den 11te August til Rose dat: Amalfi den 2den og 4de August 1 – 5 Gr.
46 den 4de Sept: til Moder dat Amalfi og Neapel den 3die Sep 1 – 5 Gr.
47 den 6te Septemb. til Blunck i Rom
sendt med DeHer: Alt fra Wien, med en lille Kasse.
•148 verso•
48 den 8 Septem. til Etatsraad Koch dat: den 6te Septem.
49 den 8de Sept: til Rose dat: den 7de Sept. [ved nr. 48-49:] 3 Ca.
50 den 13de Octob. til Rose dat: Otrant og Corfu den 11te Oct. 21 Obel
51 den 5te Novemb: til Moder dat: Athen den 3die November. 1 Drak: 28 L.
52 ligeledes til Rose et lille Juulebrev indlagt i Moders brev
53 den 12 Novemb: til Rose dat: den 10de og 11te Novemb: 1 Drak
54 den 12 Nov: Nytaarsbrev til Rose dat: den 14de Nov. indesluttet i brevet til
55 den 12 Nov: til Justitsraad Holm dat den 17de Nov: 1 Drak
56 den 5te Dec. til Etatsraad Kock dat den 1ste Dec:
57 [dito] til Professor Eckersberg liigeledes [ved nr. 56-57:] 1 Drak
58 den 5te Dec. til Rose datteret den 2den December 75 Lep.
59 den 31te Dec til Rose datt: den 24de Decemb: ved Baron Hübsch.
60 den 31te Januar til Julie datt den 22de Januar
61 den 31te [dito] til Rose dat den 24de Januar i Julies brev
62 den [dito] til Academiet dat: den 29de Januar
63 ligeledes til Etatsraad Kock dat: den 31 Januar [ved nr. 60-63:] ligeledes besørget ved Gesandskabet
64 den 16de Februar Gratulationsbrev til Moders Geburtsdag datteret 13de Februar
65 ligeledes til Rose dat: den 15de Februar, om Moders Brev. [ved nr. 64-65:] 1 Dramm.
66 den 7de Martz et Brev til Romani i Constantinopel 1½ Drak:
67 den 20de Martz til Rose dat: den 17de Martz 1 Drak:
68 den 13 April til Rose et meget langt Brev dat: 5te og 12 April som Consul Travers besørgede med Legationen over Holland.
69 den 2den April til Hansen i Athen.
70 den 6te Mai til Moder et langt Brev fra Zante
[intet nr. 71]
72 den 10de Mai til Etatsraad Kock afleveret i Ancona [ved nr. 70 og 72:] 2 P. 5 B
73 den 14 Juni til Rose dat Ancona den 26de Mai, og Rom den 12te Juni 1 P.
74 den 25 Juni til Sir Adams og Watson dat 21de London 1 P.
75 [dito] til Baron Rouen i Paris [dito] 1 P.
76 den 1ste Juli et lille Juulebrev til Rose indlagt en lille Seddel til Christian Lautrup. Saabyes tog det og Paquen med.
77 den 5te Juli til Rose dat: den 2den July 5 B.
78 den 13de [dito] til Professor Eckersberg dat: den 12te July 5 Ba.
79 den 1ste August til Rose dat: 1ste August 5 B.
80 den 3die August til Justitsraad Holm dat: 2den Aug. 5 B.
81 den 4de Aug. til Kjoppe paa Egina og Consul Maggi i Ancona
82 den 4de Aug til Sir Watson i London. [ved nr. 80-81:] 2 P. 5 B.
83 den 16de Sep til Rose dat: Subiaco den 8de Sept: og Rom den 14de Sept: et meget lang Brev. 1 P.
84 [dito] til Etatsraad Kock dat: Subiaco den 20 Sept: 5 B.
85 til Moder datteret Subiaco den 2den October. 5 B
86 Et lille Brev til Kykler i Rom med Moders. 4 B
87 den 8de Novemb. til Rose dat: den 6te November. 5 B.
88 den 10de Novem til John i Paris dat: den 8de Novemb. 5 B.
89 den 14de Novemb: til Justitsraad Holm dat: den 11te Nov: 5 B.
90 den 5te Dec. til Moder, Juulebrev datt: den 25de Nov:
91 [dito] Gratulationsbrev til Rose dat 1ste Decmb: [ved nr. 90-91:] 1 P.
•149 recto•
92 den 4de Januar 1837 et langt Brev til Rose dat 23de Dec: og 3die Januar. 1 P.
93 d: 12te Janu til Sir Adams i London dat: d. 10de 1 P. 5 B.
94 den 9de Februar til Rose dat d: 5te Februar 5 B.
95 den 19de Febr: til John i Paris dat den 18de Febr 5 B.
96 den 25 Februar til Moder dat: den 24de Februar 5 B.
97 den 14de Martz til Kall, indlagt et Gratulationsbrev til Moder datteret 13de Martz 1 P.
98 til Professor Eckersberg den 27de Martz 5 B.
99 den 10de April til Frøken Jette Wulff datt: den 8 April og indlagt et Brev til Etatsraad Holm dat: 10de April 1 P.
100 den 18de til Rose datt: 13de og 17de April 5 B.
101 den 17de Mai til Moder dat: 17de Mai 5 B.
102 den 10de Juni til Rose dat: 10de Juni 5 B.
103 den 26de Juni til John i Paris dat 25de Juni 5 B.
104 den 22de Juli til Rose datt: Viterbo den 5 Juli og Florenz den 22de Juli 1 Paul
105 den 25 Juli til Etatsraad Holm dat 24 Juli 1 Paul
106 den 7de August til Moder dat 31te Juli og 7de August 5 B.
107 den 21de Aug: til Rose dat 17de og 21de August 18 Kr.
108 den 14de Septem. til Kammerraad Schiøtt dat: 14 Sep 30 Kr.
109 den 16de Sept: til John i Paris dat: 16de Sept.
110 den 17de October til Rose dat: d. 17de [ved nr. 109-110:] ved Legationen besørget
111 den 3die Novemb. til Moder dat: 3die Nov 5 Grosch 3 Sch
112 den 14de November til Rose datteret Berlin den 12te og Hamburg den 14de Novemb: 9 Schilling
 1. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 2. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 3. Adolph Wilhelm Dinesen.

 4. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 5. Christian Frederik Holm.

 6. Emma Eulalia Rørbye.

 7. Brevet til Christian Frederik Schiøtt findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 8. Jørgen Hansen Koch.

 9. Emma Eulalia Rørbye.

 10. Auguste Bournonville.

 11. Jens Peter Møller.

 12. John Rørbye, Rørbyes bror.

 13. Peter Christian Bruun.

 14. Ajax Clemens.

 15. Brevet til C.W. Eckersberg er gået tabt, men er for en stor del aftrykt i Det nittende Aarhundrede, oktober 1876. Bevaret er kun kuverten med en efterskrift, som findes på Det kgl. Bibliotek, Add. 302, 2° b nr. 102a.

 16. Andreas Jacobsen.

 17. Laurits Stephan Borring.

 18. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 19. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 20. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 21. Brevet til Christian Frederik Schiøtt findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 22. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 23. Ajax Clemens.

 24. Frederik Julius Fiedler.

 25. Brevet til C.W. Eckersberg findes på Det kgl. Bibliotek, Bøll. Brevsaml. D 4° 939.

 26. Hans Schierven Lautrup.

 27. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 28. J.L. Jensen og Signe Jensen, f. Visby.

 29. Brevet til John Rørbye findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 30. Peter Wulff.

 31. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 32. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 33. Ditlev Conrad Blunck.

 34. Jakob Alt og Rudolph Alt.

 35. Brevet til findes på Det kgl. Bibliotek, NKS 2335, 2°.

 36. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 37. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, NKS 2335, 2°.

 38. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Add. 302, 2° b nr. 103.

 39. Kasimir Hübsch von Grossthal.

 40. Brevet findes i Kunstakademiets arkiv i Rigsarkivet.

 41. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, NKS 2335, 2°.

 42. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 43. Philip Romani.

 44. John Travers.

 45. Christian Hansen.

 46. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 47. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, NKS 2335, 2°.

 48. John Adams.

 49. Watson.

 50. Achille Rouen.

 51. Christian Nicolai Lautrup.

 52. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Add. 302, 2° b nr. 104.

 53. Adolph Ludvig Köppen.

 54. Leonardo Maggi.

 55. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, NKS 2335, 2°.

 56. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 57. Albert Küchler.

 58. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 59. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 60. Peter Julius Kall.

 61. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 62. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Böllings brevsamling, 4°, 940.

 63. Henriette Wulff.

 64. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 65. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 66. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.

 67. Brevet findes på Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44.