Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

2. jun. 1830

Den 2de Juni
|Solskin| om Formiddagen beseet med Gulberg Riisskov med de deriværende 2 Danseleiligheder hvoraf den fornemmere var ganske net. Den heele Skov har med sine Skrænte ned til Stranden noget tilfælles med Moens Klint. Ligeledes beeseet Her Oberst Guldbergs Anlæg, Venneminde uden for Bye ved Randers Veien til Ebeltoft troer jeg. Spiist til Middag hos Obersten |Viin[...] Kalvesteg| •3 recto• hvor jeg traf Her Andersen igjen og Frue Hahn en gammel Veninde af Moder. Oberstens Familie og hele Huuset behagede mig meget da jeg ret befandt mig der som hjemme; han har blandt andre Couriosa ogsaa endeel Fugle ganske net lagt paa en Art ophævet Maade. – Om Eftermiddagen beseet Marsseliensborg Skov og |smaae| Stampemøller i Selskab med den ældste Gulberg, Adiunct Birck og Andersen. Tilbragt Aftenen hos Gulbergs men forinden aflagt et Besøg hos Gebauer, samt beseet hans Atelie.

  1. H.C. Andersen.

  2. Elisabeth Catharina Hahn, f. Behr.

  3. Julius Høegh-Guldberg.

  4. Frederik Sneedorff Birch.

  5. Emmerik Høegh-Guldberg.

  6. Christian David Gebauer.

Fakta

PDF
2. jun. 1830
Dagbog A, side 2 verso – 3 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º