Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

3. jun. 1830

Den 3die
|Solskin| om Morgenen gik jeg med den unge G atter til Marsilienborg dog uden at kune finde noget af Betydenhed til at tegne; om Formiddagen beseet begge Byens Kirker hvoraf den ene er meget stor. Spiist til Middag hos Fullings ved et Slags flettet Bord hvorved jeg havde en Baron Rosenkrantz til Sidemand. Om Eftermiddagen traf jeg Frue Lindahl paa Reisen til Kjøbenhavn som paa en just ikke galant Maade tilbød mig sin Vogn. Hun afgik med Dampbaaden med hendes uelskværdige Søn som var meget sulten da han blev indskibet. •3 verso• Jeg vendte just ikke meget rask tilbage fra Havnebroen (Mindet) og aftalte med Frue L’s Karl Afreisen fra Aarhuus til Løverdag Morgen. Om Aftenen blev jeg af Her Baron R: inviteret til at besøge hans Oncel paa Rosenholm. Modtaget et Besøg af den unge Hald – der skeer allerede i Dag store Anstalter med Æresporte o.s:v til Kongens Modtagelse.

  1. Emmerik Høegh-Guldberg.

  2. Fritz Verner Rosenkrantz.

  3. Maren Svinth Lindahl, f. Olsdatter, indehaver af Vestervig Kloster. Hun var på vej til København i anledning af datteren, Thalia Lindahls bryllup med Michael Djørup.

  4. Columbus Lindahl.

  5. Baron Holger Rosenkrantz, der havde overdraget godset til sin søn Hans Henrik (1806-1879).

  6. Frederik VI ankom til Aarhus 5. juni og blev til den 15. juni, hvor rejsen fortsatte til Randers og Aalborg.

  7. Gæstgiver og vinhandler Frans Fulling.

  8. Uidentificeret, jvf. Hald.

Fakta

PDF
3. jun. 1830
Dagbog A, side 3 recto-verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º