Menu

Personer

Christian Frederik Schiøtt

Toldskriver og kammerråd, senere justitsråd. Gift med Charlotte Johanne Schiøtt, f. Schack. Sammen havde de seks døtre, hvoraf den yngste var Rose Frederikke Schiøtt, som i 1839 blev gift med Rørbye. Den ældste datter, Wilhelmine (f. 1798), forblev så vidt vides ugift. Tre andre døttre, Emilie (1802-1875), Laura (1805-1887) og Pauline (1805-1896) blev gift med de tre brødre Hans Schierven Lautrup, Carl Lautrup og Christian Nicolai Lautrup. Den næstyngste datter, Anna Cathrine, var gift med sognepræst Fasting på Samsø.

Fakta

1774-1851

Toldskriver

Dansk