Menu

Personer

Fritz Verner Rosenkrantz

Sekondløjtnant ved dragonerne. Nevø til baron Holger Rosenkrantz.

Fakta

1804-1882

Officer

Dansk