Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

24. feb. 1840

24de Mandag.
Jeg malede heele Formiddagen; til Middag havde Rose angrebet sig i Anledning af hendes Faders Geburtsdag og bragt en Anretning tilveie hvoraf hun havde Ære. Vi drak hendes Faders Skaal, og skynte os da at blive færdige til at gaae ned i Corsoen, hvor vi høitideligholt Geburtsdagen ved at more os over Maskerne. Henimod Væddeløbet toge vi Plads paa Tribunen paa Piazza Venetia hvor vi saa gli Barbari ankomme til Maalet. Dog mere end dette kun øieblikkelige morede det os iforveien at see Spectakelet med de tilstrømmende Mennesker, som Vagten paa ingen Maade viste Midler til at trænge tilbage, og der blev saaledes neppe Plads for Hestene til at komme igjennem. Imedens jeg om Aftenen tegnede en Pilgrim i Accademiet var Rose hos Mad: Erdelin, hvor jeg derfor maatte afhente hende.

  1. Dvs. på maleriet Torvet i Amalfi.

  2. Christian Frederik Schiøtt.

  3. Tegningen er muligvis identisk med dødsboauktionens nr. D168 (”En Pilgrim”), som dog alternativt kunne være tegningen udført 23. marts. En af disse tilhører Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS9258.

  4. Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

Fakta

PDF
24. feb. 1840
Dagbog C, side 45

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi