Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

10. mar. 1840

10de Tirsdag
Heele Formiddagen var jeg beskjæftiget med paa nye at undermale Luften paa mit Malerie, for saaledes muligen at faae den bedre. Om Eftermiddagen spadseerede vi om, og udrettede adskillige smaae Indkjøb. Capitainerne Bruun og Phal[?] besøgte os i Skumringen, jeg maatte efter nogen Tid at have talt med dem lade dem tilbage hos Rose, da jeg ikke fant mig foranlediget til af deres Skyld at forsømme min Tegning om Aftenen; men jeg kom syg hjem og havde før jeg falt i Søvn om Natten endnu en haard Dyst at bestaae.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Uidentificeret, jvf. Bruun.

  3. Uidentificeret, jvf. Phal.

Fakta

PDF
10. mar. 1840
Dagbog C, side 48

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Bruun
Phal
Torvet i Amalfi