Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

12. maj. 1835

Været henne hos Blunk med mine Malerier, som han har lovet at besørge indpakkede for mig. Siden henne hos Manden som jeg skal kjøre med paa Torsdag og hentet mit Pas hos den napolitanske Minister. Jeg spiiste om Middagen Kl 12 da de Andre ere i Fraskati, og var om Aftenen i et Osteri paa M: Cavallo hvor der var Afskeed for Fernley, iøvrigt skrev jeg om Dagen til Prof: Møller.

  1. Ditlev Conrad Blunck.

  2. I følge Rørbyes brev til broderen John, dateret 3. maj 1835, drejede det sig om To hyrdedrenge i den romerske Campagne, Parti af et munkekloster i nærheden af Rom samt gentagelsen efter samme.

  3. Thomas Fearnley.

  4. Jens Peter Møller, som havde i opdrag at besørge Rørbyes hjemsendte malerier solgt. I dette tilfælde drejede det sig om To hyrdedrenge i den romerske Campagne. Brevet er imidlertid ikke bevaret og heller ikke opført på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37 - måske fordi det simpelthen blev lagt i transportkassen, der bragte maleriet hjem. Maleriet blev den 29. oktober 1835 udstillet i Kunstforeningen og straks solgt.