Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

Regnskab over indtægter fra solgte værker 1835-37

Indtægt.
December og Januar malet mit lille Malerie med Hyrdedrengene Motivet imellem Rom og Albano i Kampagnen. Det blev kjøbt af Kunstforeningen hjemme for 80 Specier.

fra den 9de til 15 Februar malet et lille Malerie med et Par Munke til Jensen og jeg fik derfor et andet af ham til Bytte.

Den 24de og 25 Martz malet et lille Malerie ligeledes med 2 Munke til A. Møller til Gjengjæld fordi han havde malet Rose’s Portrait.
Begge disse smaae Malerier ere motiverede fra C. S: Giubileo i Kampagnen.

1836 i Februar malede jeg i Athen et Malerie med Theseus Templet paa og paa samme Tiid omtrent et oppe fra Partenon.

Et lille Malerie af det med Tesseus Templet fik Baron Rouen for 40 Collonati.

I en Deel af Juni og Juli Maaned to smaae græske Malerier til Sir Watson i London for 120 Collon:

i September og en Deel af October et Studie af Kirken i St: Benedetto jeg brugte 17 Dage dertil.

28 Feb: 1837
I Juli Maaned forrige Aar malet et lille Malerie med en Ansikt af Acropolis og i denne Maaned Feb: gjort to Tegninger en med Udgravningerne af Propylerne og den anden med det Indre af Partheon med den tyrkiske Moskee etc: Alt for Sir J Adams derfor 110 Sc.

I Juli Maaned forrige Aar et lille Malerie med Teseus Templet etc: her i Rom bestilt af den danske Prindsesse.

i Februar en Tegning af en quindelig Figur i Basrelief udgravet paa Acropolis 1835 – i Februar og Martz 3 Tegninger med tyrkiske Gienstande og colorerede og i en Deel af April Maaned et lille Malerie med en græsk Guitarfabrikat – alt for Sir Heatfield, 16 Luisdor

Den 9de Juni ente jeg mit tyrkiske Malerie der forestiller en Seene foran Moskeen i Toppana: en Notarius skriver en Contrakt imellem en gammel Tyrk og et Fruentimmer. Nogle Afbrydelser fraregnet har jeg arbeidet derpaa siden November Maaned. Jeg solgte det til Grev A. Moltke for 250 Spc:

 1. To hyrdedrenge i den romerske Campagne.

 2. Parti af et munkekloster i nærheden af Rom.

 3. Parti af et munkekloster i nærheden af Rom (gentagelse).

 4. Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabettos og Hymettos.

 5. Udsigt imellem søjlerne af Parthenon på Akropolis ved Athen. I baggrunden ses havnen ved Piræus og bjergene på Morea.

 6. Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabettos og Hymettos (gentagelse).

 7. En udsigt mellem et par søjler i Parthenon (gentagelse) og Grækere arbejde i ruinerne ved Akropolis (gentagelse).

 8. Parti af kryptkirken i klosteret St. Benedetto ved Subiaco.

 9. Parti af Akropolis.

 10. Parti udenfor Athen; i mellemgrunden Theseustemplet og en del af byen; i baggrunden bjergene Lygabettos og Hymettos (anden gentagelse).

 11. En græsk guitarfabrikant.

 12. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

 13. J.L. Jensen.

 14. Adam Müller.

 15. Achille Rouen.

 16. Uidentificeret, jvf. Watson.

 17. Uidentificeret, jvf. John Adams.

 18. Charlotte Frederikke.

 19. Uidentificeret, jvf. Heatfield.

 20. Grev A.W. Moltke-Bregentved.