Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

13. feb. 1837

Mandeltræerne og andet Grønt har vel alt Blomster og der er uden Huuse fuldkommen Foraar; men inde har man det ofte heelt kolt, jeg maatte idag kjøbe nyt Brænde, da jeg ikke kan fryse paa italiensk Maneer. Men hvad jeg har udgivet for at have Varme haaber jeg igjen at have fortjent ved mine engelske Velyndere; thi saaledes fik jeg idag Brev fra Adams og mit lille Malerie til ham har jeg da ikke malet omsonst. Mit store Malerie hvorpaa jeg nu arbeider bliver vist i Forhold ikke saa frugtbringende, som hiine græske Smaaesager.

  1. Uidentificeret, jvf. John Adams.

  2. Parti af Akropolis.

  3. En tyrkisk notarius opsætter en kontrakt imellem en mand og en kone. Scenen er foran moskeen i Top-Hauka i Constantinopel.

Fakta

PDF
13. feb. 1837
Dagbog B, side 18 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

John Adams