Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

16. mar. 1840

16de Mandag.
Malet heele Formiddagen, om Eftermiddagen spadseerede vi en lang Tuur, da Veiret var saa udmærket; siden gik vi at see til Erdelin, der idag befant sig langt bedre. Rose fik idag Brev fra Emma og Julie adskillige Nyheder bleve deri meddeelte hvoriblant da ogsaa C. Trepka’s Avancement til Capitain etc: han vil nu vist først blive ret opblæst. Om Aftenen tegnede jeg en ret net Costume fra Iscia.

  1. Dvs. på maleriet Græsk skomager.

  2. Heinrich Eddelien.

  3. Emma Eulalia Rørbye, Rørbyes mellemste lillesøster.

  4. Julie Fredrikke Rørbye, Rørbyes yngste lillesøster..

  5. Christian Trepka.

  6. Tegningen er formodentlig identisk med dødsboauktionens nr. D149 eller D152 (”Dito [Qvindelig Figur] fra Ischia”).

Fakta

PDF
16. mar. 1840
Dagbog C, side 50

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Græsk skomager