Menu

Personer

Christian Trepka

Dansk søofficer. Søn af oberst Christian Friederich Trepka og Rørbyes kusine, Matiane Trepka, f. Bugge. Fra 1834 varhan tilknyttet generalkvartermesterstaben og blev gentagne gange sendt til udlandet. I juni 1841 gift med Ida Louise Mathilde Falbe. En af deres døtre blev siden gift med maleren Carl Bloch.

Fakta

Johan Christian Mathias Trepka

1809-1850

Søofficer

Dansk