Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

9. jun. 1830

Den 9de
Veiret var i Dag forendeel Skyld i at jeg ingen lang Tour fore tog mig uden for Gaarden, efter om Formiddagen at have tegnet noget gjorde jeg om Eftermiddagen en Visite til Thieles Forpagter Her Pind som er en diærv Jyde af første Kaliber, hans Datter er gift med en Greve Schiel til Gammel Estrup. Her Pind er den Mand der af og til selv kan gjøre denne sin Svigersøn betydelige Presenter. – Jeg havde denne Eftermiddagen Dispute med Frøken Selma, som viiste mig at den lille Dame kan være meget paastaaelig. I en anden Samtale med begge Søstrene blev jeg underrettet om Adskillige Forhold i Familien B....... som hidindtil havde været mig [overstreget: noget] gandske ubekjendte.

  1. Jens Christensen Pind.

  2. Lensgreve Christen Scheel, der i 1826 blev gift med Christiane Pind

  3. Selma Henriette Dirckinck-Holmfeld.

  4. Førnævnte Selma Henriette Dirckinck-Holmfeld samt dennes søster, Idalia Frederikke Pauline Lüttichau, f. Dirckinck-Holmfeld.

  5. Christiane Pind.

Fakta

PDF
9. jun. 1830
Dagbog A, side 13 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 26 (med udeladelse af 6 linjer)