Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

18. Jun. 1830

Den 18de Juni
var en temmelig flau Dag, da Veiret var koldt og stormende, jeg kunne derfor ikke komme synderlig ud og Opholdet hjemme hos Oncels kjeder mig for W’s sære Væsen mod hans Familie, det morer mig dog meget at tale med Oncel. Vi gjorde om Eftermidagen Visite hos Canceliraad Toft, Kammerraad Carock og Her Consul Lund; i de to første fandt jeg, som man kan dømme for første Gang, meget nette og selskabelige Familier, Her Consulen traf vi ikke hjemme derimod hans tykke meget lattermilde Kone. Kammerraad C. har af Byen Thisted megen Fortjeneste for den smukke Have han her har anlagt, han syntes at have opelsket den med en særdeles Interese. Da jeg endnu næsten Intet har tegnet begynder Opholdet her at falde mig lidet kiedsommelig, jeg haaber imidlertid at Emiels Ankomst vil for en Deel raade Bod derpaa.

  1. Gerhard Faye.

  2. Wilhelm August Faye, Rørbyes fætter.

  3. Christian Caroc.

  4. Nicolai Peter Georg Toft.

  5. Johan Grøn Lund.

  6. Andreas Emil Stockfleth Faye, Rørbyes fætter.

Fakta

PDF
18. Jun. 1830
Dagbog A, side 23 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 38