Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

19. feb. 1840

19de Onsdag.
Regnveir næsten heele Dagen, det viste sig altsaa idag at det var godt at vi ikke vare komne til Tivoli; jeg malede saa godt det lod sig gjøre i det mørke Veir, imedens Rose havde travelt med at stryge. Om Aftenen gik hun at besøge Mad E. der befinder sig overmaade vel. Jeg tegnede i Accademiet Nicolo som Brigante, en Costume jeg iøvrigt har fra min første Reise.

  1. Dvs. på maleriet Torvet i Amalfi.

  2. Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

  3. Nicolo.

  4. Tegningen er formodentlig identisk med dødsboauktionens nr. D157 (”Costume de Brigante”) eller D158 (”Brigante di Sonnino”), idet den anden tegning kan være udført 14. april. Sidstnævnte tegning solgtes siden på H.H.J. Lynges auktion, 24. november 1898, nr. 1089.

Fakta

PDF
19. feb. 1840
Dagbog C, side 44

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi