Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

24. mar. 1840

24de Tirsdag
Idag begynte jeg at male Luften om paa mit Malerie, og jeg tror det vant derved, omenskjønt jeg tydeligt mærker hvormeget jeg mangler Studier til saadant. Om Eftermid: besørgede jeg ene vore smaae Indkjøb, da Veiret ikke var godt; og om Aftenen tegnede jeg en Romersk Jæger.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Tegningen er muligvis identisk med dødsboauktionens nr. D179 (”En Jæger”) eller D180 ("To Jægere"), som dog alternativt kunne være tegningen udført 31. marts.

Fakta

PDF
24. mar. 1840
Dagbog C, side 52

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi