Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

27. dec. 1839

27de Fredag.
Malet lidt om Formiddagen; men uden synderlig Lyst eller Held, om Eftermid: besøgte jeg med Rose Kirken Ara Coeli hvor vi saa precepiet Cristus i Krybben omgiven af Forældrene Hyrderne etc: i Skyerne saae man en Aabenbaring Vor Herre Gud Fader, og Engle. En Munk i Kirken viste os ogsaa Munkekoret bag Alteret, og til min Forundring, da jeg ikke troede at Damer der turde indføres.

  1. Dvs. på maleriet Torvet i Amalfi.

Fakta

PDF
27. dec. 1839
Dagbog C, side 32

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi