Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

12. nov. 1839

12te Tirsdag.
Heele Formiddagen arbeidede jeg hjemme, mit Torv koster mig temmelig Uleilighed med de mange smaae Figurer. Om Eftermid: gjorde jeg som sædvanlig med Rose vor Spadseeretuur, hvorved da ogsaa de længe omtalte laadne Skoe bleve kjøbte. Aftenen tilbragte vi ene hjemme, og denne Rolighed behager mig langt bedre, end den Comers der synes at være hos Erdelins, hvor |man| aldrig [overstreget: man] er ene.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

Fakta

PDF
12. nov. 1839
Dagbog C, side 22

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi