Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

28. nov. 1839

28de Torsdag.
Begyndt at male paa Pladsen i Amalfi; men jeg var høist uheldig, Veiret var yderst slet, snart bel mørkt, snart Solskin, og begge Deele liige uheldigt, da jeg ved det klare Veir er ganske afskyligt plaget af Reflexlys, der næsten gjør mig det umuligt at gjøre Noget ordentligt i disse Værelser. Jeg flyttede fra det ene til det andet uden Tilfredsstillelse, og da Middagen kom havde jeg faaet en yderst flau Luft paa Lærredet; mit Haab staar da blot til et bedre Udfald imorgen. Om Eftermiddagen besøgte jeg og Rose Capitain Cronstrand og saae hans Egyptiske Tegninger, der med en mageløs Tolmodighed og Accuratesse ere udførte, tildeels med blotte Blyants Conturer, tildeels ogsaa med Farver; men alt dette Arbeide synes mig kun lidet lønnende, og ikke kjender jeg hans Hensigt dermed, da næsten Alt er Brudstykker af Hieroglyffer og Architectur, der ikke engang kan være Architecter til synderlig Nytte, og altsaa blot kan have Interesse for Oldgrandskeren.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Baltzar Cronstrand.

Fakta

PDF
28. nov. 1839
Dagbog C, side 26

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Baltzar Cronstrand
Torvet i Amalfi