Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

26. mar. 1840

26de Torsdag
Malet med Utilfredshed heele Formiddagen, da Arbeidet ikke ville lykkes mig efter Ønske, og tildeels kom vel dette af at jeg alt fra Morgenstunden blev sat i slet Lune, da Rose fordærvede vor Kaffe Kande ved at antænde Spiritusen uden at erindre at komme Vand i, og dette opdagede hun først da den blev ganske sort og Fortinningen begynte Draabeviis at løbe ned. Hertil greb hun det Partie at blive vreed paa mig fordi jeg yttrede, at vi maatte lade gjøre en nye, for ikke at have den Ergelse bestandigt at see den nuværende. Mod Middag var dog denne Vrede forbi og vi gik senere at besøge Erdelins; jeg er sandelig bange at Doctor Hartmann, forfusker den gode Kone, hvis Sygdom i Brystet ikke forbedrer sig. Om Aftenen tegnede jeg en af Pavens Sveitzergarde.

  1. Dvs. på maleriet Torvet i Amalfi.

  2. Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

  3. Johann Hartmann.

  4. Tegningen er formodentlig identisk med dødsboauktionens nr. D164 (”To Schweizergardister”).

Fakta

PDF
26. mar. 1840
Dagbog C, side 53

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi