Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

28. feb. 1840

28de Fredag
Malet heele Formiddagen, jeg foretog en heldig lille Forandring med mit Malerie, som Erdelien havde gjort mig opmærksom paa. Om Eftermiddagen spadseerede vi lidt om, og besørgede adskillige smaae Indkjøb, og siden om Aftenen besøgte Rose Mad: Erdelin imedens jeg gik hen for at tegne; men deraf blev i Aften intet, da Modellen udeblev. Carnevalet er for Rommerne hvad Dyrehaugstiiden er hjemme, i denne Tiid at gjøre Regning paa Modeller eller andre saadanne Folk er derfor umuligt, da Alle blot tænke paa at fornøie dem.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Heinrich Eddelien.

  3. Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

Fakta

PDF
28. feb. 1840
Dagbog C, side 46

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi