Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

11. dec. 1839

11te Onsdag.
Imedens jeg om Formiddagen malede, var Rose idag beskjæftiget med at vaske, og det er da intet lidet Arbeide for hende. Frue Rothe kom for at invitere os til i morgen Aften. Om Eftermid: spadserede vi med dem paa Piazza navona, hvorved hun lod til at more sig meget, han derimod kjedede det som det lod, da han er aldeles blottet for Iagtagelses Evne, som han ogsaa idetheele tagen synes blottet for Alt hvad et bedre Hoved ellers kunne give.

  1. Dvs. på maleriet Torvet i Amalfi.

  2. Henriette Marie Vilhelmine Rothe, f. Sirtema van Grovestins.

Fakta

PDF
11. dec. 1839
Dagbog C, side 28

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi