Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

20. dec. 1834

Som sædvanlig i disse Dage malet om Formiddagen. Havt et Besøg af Philipsen som inviterede mig til at komme om Aftenen til sig. Besøgt Wulff’s om Eftermiddagen, stoer Misfornøielse der, med de danske Kunstneres Yttringer igaaer i Andledning af Juuleaften, og Damerne. Og unægtelig var det heelt ækelt at høre paa hvorledes fleere fremhævede Kunstnernes Værd frem for alle andre. Bindesbøl skulle man næsten troe maatte være gal, da han kunne yttre ”at det var Kunstnerne der gav Juuleaften i Rom den rette Værd og Betydning, ligemeget var det hvad de andre Danske foretog dem.

  1. Dvs. på maleriet To hyrdedrenge i den romerske Campagne.

  2. Christian Jacob Adolph Philipsen.

  3. Peter Wulff og dennes søster, Henriette Wulff.

  4. Gottlieb Bindesbøll.

Fakta

PDF
20. dec. 1834
Dagbog B, side 105 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º