Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

16. feb. 1835

Da det ikke var Solskin i dag kunne jeg ikke efter min Bestemelse gaae ud i Campagnen. Jeg gjorde derfor Besøg, og var hos Blunck, og Kirner, som fulgte hjem med mig, for at see mit lille Malerie, Bindesbøl kom da ogsaa; derefter besøgte jeg Petsholt. I Middagsstunden kjørte jeg en Tuur med Wulff’s og Jensen; Frøken W. var da idag for første Gang i Peterskirken. Om Aftenen var jeg hjemme og skrev til Moder.

  1. Ditlev Conrad Blunck.

  2. Johann Baptist Kirner.

  3. Antagelig To hyrdedrenge i den romerske Campagne.

  4. Gottlieb Bindesbøll.

  5. Fritz Petzholdt.

  6. Peter Wulff og dennes søster, Henriette Wulff.

  7. J.L. Jensen.

  8. Henriette Wulff.

Fakta

PDF
16. feb. 1835
Dagbog B, side 19 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º