Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

5. jan. 1835

Malet hjemme om Dagen. Efter Bordet hjulpet Phillipsen med at kjøbe nogle Maler-Aparater, og Aftenen tilbragte jeg meget behageligt hos Jensen, som jeg langt bedre nu kan lide. Jeg har egentligt ikke kjendt disse Folk rigtigt før, jeg indbildte mig at han havde en god Portion af Indbildninger, og var lidt overmodig, og nu indseer jeg til min store Glæde hvor høilig jeg har taget Feil. Det skal være min størst[e] Fornøielse at søge gj[øre] dette godt igjen.

  1. Dvs. på maleriet To hyrdedrenge i den romerske Campagne.

  2. Christian Jacob Adolph Philipsen.

  3. J.L. Jensen.

Fakta

PDF
5. jan. 1835
Dagbog B, side 7 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º