Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

30. dec. 1834

Om Morgenen spadseret ud i Campagnen af Porta St: Giovani med Philipsen; malet et lille Studie derude til mit Malerie. Veiret var ganske som om Foraaret omendskjøndt allevegne laae Iis i Skyggen. Om Aftenen var jeg hos Prindssesen hvor der var Musik og siden Dans. Damerne synes mig ikke at kunne sammenlignes med hvore hjemme.

  1. Christian Jacob Adolph Philipsen.

  2. Antagelig Parti af den romerske Campagne.

  3. To hyrdedrenge i den romerske Campagne.

  4. Charlotte Frederikke.

Fakta

PDF
30. dec. 1834
Dagbog B, side 109 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º