Menu

Personer

Peter Daniel Bruun

Landsoverretsassessor. Senere højesteretsassessor, præsident i den jyske stænderforsamling og medlem af Landstinget. Gift med en datter af stiftamtmand Johan Franciscus Gottlieb Schönheyder.

Fakta

1796-1864

Jurist

Dansk