Menu

Resultater: 60

13. nov. 1834

Tegnet en gl: Capucciner af Signora Margarita Bekjendtskab. Om Eftermiddagen i Vaticanet, denne Gang ogsaa seet Malerierne og alle Salene. Om Aftenen var jeg Osteriet, da Bentz og Levy skulle reise...

19. nov. 1834

Med Hesse og de andre Tyskere i dag seet Castel St Angelo hvori Hadrians Grav etc. Siden seet Palazzo Farnese. Om Eftermid kjørt ud til St: Paolo fuori le mure, man var i fuld Arbeide med at gjenop...

24. nov. 1834

Malet om Formiddagen i St Giovanni in Laterano, besøgt Wulffs om Eftermiddagen, Jensens kom ogsaa der, og Passiaren gik fortræffeligt, det morer mig om Aftenen at aflægge disse Besøg. Aftenen tilbr...

21. dec. 1834

Om Formiddagen hos Torvaldsen med Knuth, Hald og Fabritius Tegnagel. Vi saae en stor Deel af hans Antiquiteter, Mynter og hvad han ellers holder gjemt. Idag var Manden i perle Humeur. Siden gjort e...

22. dec. 1834

Ikke rigtig rask om Formiddagen, og Intet bestilt, om Eftermid besøgte jeg Jensen han fulgte hjem med mig. Wulff kom ogsaa for at see mit lille Anlæg. Siden besøgte jeg Genermaleren Kirner og saae ...

23. dec. 1834

Gjort en Tuur ud i Campanien med Knuth, Philipsen og Fabritius; men det blev Regn og saa koldt at jeg Intet fik tegnet. Det ældre Compagni her i Rom søgte om Eftermiddagen at bilægge det Vrøvleri o...

27. dec. 1834

Tegnet lidt hjemme om Formiddagen, og om Eftermiddagen i regard af Juulen læst en lille Novel af Heiberg. Aftenen tilbragte jeg hos Jensens meget godt ved en Kop The paa dansk Maneer, jeg bragte ha...

31. dec. 1834

Om Formiddagen henne at hæve Penge hos Valentini. Siden med en Deel Landsmænd beseet det maadelige Galerie Chigi. Eftermid: hentet Rose’s Portrait hos Jensen, som havde ferniseret det for mig; jeg ...

1. jan. 1835

Havt et Besøg om Morgenen af Jensen, hvorpaa jeg gik ud aflagde et lille Besøg hos Wulff’s, Jensen’s, siden hos Torvaldsen Prindsessen etc. Om Eftermiddagen endte jeg mit Brev til Rose. Besøgt den ...

5. jan. 1835

Malet hjemme om Dagen. Efter Bordet hjulpet Phillipsen med at kjøbe nogle Maler-Aparater, og Aftenen tilbragte jeg meget behageligt hos Jensen, som jeg langt bedre nu kan lide. Jeg har egentligt ik...

9. jan. 1835

Malet hjemme helle Dagen indtil Wulff kom, hvorpaa jeg fulgtes hjem med ham, og tilbragte der en Tiimes Tid. Efter Bordet gik jeg til Walgreen’s hvor jeg tilbragte Aftenen meget brav; Jensen’s var ...

11. jan. 1835

Malet en Deel af Formiddagen. Besøgt Cattel og hans Attelier med Jensen, seet et meget smukt Landskab fra Nemi, den blaae Grotte ved Neapel, og andre meget smukke Sager. Siden havt et Besøg hjemme ...

14. jan. 1835

Jeg var ikke rigtig frisk om Morgenen, begyndte ikke destomindre at male, men det blev saae uheldig at jeg imorgen maae gjøre det om. Jeg havde ogsaa et Besøg af Phillipsen, som generede mig lidt. ...

16. jan. 1835

Hjemme, om Formiddagen havt Besøg af Jensen og Valgreen som kom for at see mit Malerie, Phillipsen kom ogsaa siden, og med ham gjorde jeg en Tuur omkring i Byen førend vi gik til Spiisning; efter B...

18. jan. 1835

Tegnet hjemme om Formiddagen, siden besøgt Torvaldsen, og derfra gaaet ud til Kirken St: Antonius ved Maria Maggiore hvor der var en Fest, hvor alle Dyer bleve velsignede; i Kirken blev der ogsaa s...

19. jan. 1835

Malet hjemme heele Dagen. Jeg fik idag Brev fra Rose skreven med hendes sædvanlige Godhed, og saaledes, at jeg bestandig faaer hende kjærere, da jeg immer bliver flere smukke Sider var hos den kjær...

22. jan. 1835

Havt Besøg om Formiddagen af Wulff og Phillipsen, siden ogsaa af Jensen, som inviterede mit til at spiise hos ham til Middagen. Fruen trakterede mig med Grød efter et ældre Løfte. Jeg blev der ogsa...

26. jan. 1835

Endt mit lille Malerie om Formiddagen, og siden besøgt Jensen’s og Wulff’s. Efter Bordet henne at probere Sangen til Wernets Gilde. Om Aftenen var jeg hos Wallgreen’s. Jeg blev idag tillige med de ...

27. jan. 1835

Gjort en Tuur ud i Campagnen til Acqua Achetosa med Phillipsen. Jeg malede lidt derude, men den stærke Blæst tillod mig ikke at fuldføre det. Idag aftalt en Tuur til imorgen, vis ikke dh Pauelsen s...

28. jan. 1835

Om Formiddagen seet Galeria Sciarra og Galleriet og Haugen Collonna, begge Steder med en Deel Landsmænd. Oberst Pauelsen har med en skriftlig Invitation gjort hans Bummert god igjen, hvor ved Turen...