Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

24. apr. 1840

24de Fredag
Arbeidet om Formiddagen, og jeg endte saa temmelig hvad jeg havde at bruge min gamle Model til, godt har det nu for mig vist sig at det var, at de Soldater jeg som Modeller havde gjort Regning paa ikke kom; thi neppe havde jeg haft disse saa ganske til min Raadighed, som jeg nu har haft min gamle Mand. Rose og jeg gjorde om Eftermiddagen vor Tuur og besøgte da ogsaa Møller’s for at aftale en Tuur til Tivoli, seenere gik vi da ogsaa for et Par Øjeblikke til Erdelins. Jeg gjorde idag ogsaa en Contravisit til Baron Schiel Ples, der for et Par Dage siden besøgte mig med Cand: Block Collet’s Reisecompagnon. Til Doctor Forckhammer hvorhen jeg ogsaa havde agtet mig, kom jeg ikke, og da jeg seenere talte med ham paa Gaden og hørte at hans Reise var bestemt til i Morgen, slap jeg for denne Visit.

  1. Dvs. på maleriet Græsk skomager.

  2. Jvf. 30. marts, 31. marts, 2. april og 7. april, hvor Rørbye forgæves søgte model til sit maleri Græsk skomager.

  3. Frederik Paludan-Müller og Charite Paludan-Müller, f. Borch.

  4. Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

  5. Carl Theodor August Scheel-Plessen.

  6. Uidentificeret, jvf. Bloch.

  7. Jonas Collett.

  8. Peter Wilhelm Forchhammer.