Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

19. maj. 1840

19de Tirsdag
Om Morgenen bragte jeg mine Malerier hen til Kückler, som skal besørge dem hjemsente tilligemed sit og Marstrands. Jeg gik derfra til Doctor Geltzer, der igaar efter Aftale ikke var kommen for med mig at gjøre Aftale med Pareti. Han var imidlertid fast i sit Forsæt at reise, bestantige Besøg havde opholt ham igaar. Da jeg kom hjem var Rose og jeg heele Formiddagen beskjæftiget med at paque ind. Efter at vi havde spiist hos Lepre gik vi ned at see de nye Sager der vare komne paa Udstillingen hvoriblant et Malerie af Podesti, et af en Spanier Espalter (Dante og Vergil i Underverdenen) især behagede mig. Vi gik derfra at besøge Fogelberg, Kückler og Marstrand, og da vi kom hjem fortsatte vi den kjedsommelige Indpakning, og havde ikke Lyst til mere at spadseere ud, omenskjønt det, hvad vort Huus nu kan byde os, [overstreget: ikke] kun er saare ringe.

  1. Det drejede sig om Torvet i Amalfi og Græsk skomager, jvf. dagbogen 22. oktober 1840.

  2. Albert Küchler.

  3. Wilhelm Marstrand.

  4. Heinrich Gelzer.

  5. Pareti.

  6. Francesco Podesti.

  7. Joaquín Espalter y Rull.

  8. Bengt Erland Fogelberg.

Fakta

PDF
19. maj. 1840
Dagbog C, side 66

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33