Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

10. maj. 1840

10de Søndag
Idag malede jeg Værktøiet til min Skomager, Joacino vor Gjenboe havde laant mig hans Tøi, da han idag holt Ferie. Om Eftermiddagen spadserede R og jeg og vi vare da inde i Caffe Schiarra Rose havde ingen Lyst til at nyde noget, jeg overtalte hende til at tage et Glas Rosolio; men da jeg forlangte dette og var tvivlraadig om hvad Slags det skulle være, gav Bottegaen flere Raad, han spurgte tilsist Rose om det var for en daarlig Mave; thi da maatte han kun raade til noget bittert, da dette imidlertiid ikke smagte godt, fulgte ikke Rose hans, vistnok velmente Raad.

  1. Græsk skomager.

Fakta

PDF
10. maj. 1840
Dagbog C, side 63

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Græsk skomager