Menu

Resultater: 12

13. jun. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Neapel, den 13de Juni 1835. Af mit Brev til Rose dat: den 22de og 25de Mai har du formodentliig hørt, kjære Moder, at …

6. sep. 1835

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Neapel den 6te September 1835. Allerede længe kjære Her Etatsraad, har det været min agt, med et Par Ord, at lade Dem …

1. dec. 1835

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Athen den 1ste December 1835. Førend jeg forlader dette Opholdssted, maae jeg dog med et Par Ord siige dig kjære Ecker…

1. dec. 1835

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Athen den 1ste December 1835. I den Forudsætning kjære Her Etatsraad, at De allerede siden rum Tid har modtaget mit Br…

29. jan. 1836

Martinus Rørbye

Kunstakademiet

Constantinopel den 29de Januar 1836. I den Forudsætning at det høie Academie ønsker at viide, hvor dets Artister ophol…

13. feb. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Athen den 13de [overstreget: Martz] |Februar| 1836. Er Skjæbnen mig god, og ere mine inderligste Ønsker gaaet i Opfyld…

6. maj. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Zante den 6te Mai 1836. Nu er jeg da endelig ude af Grækenland; i god Behold, maaske ogsaa derfor med forøget Lyst, ti…

10. maj. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Zante den 10de Mai 1836. Den græske, og tyrkiske Reise er nu tilendebragt, det forekommer mig næsten alt som en Drøm a…

12. jul. 1836

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 12te July 1836. Netop en Maaned er det siden jeg igjen kom her tilbage, min græske og tyrkiske Reise er endt, …

20. sep. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Subiaco den 20de September 1836. Kjære Her Etatsraad! Da de nu engang har været saa god, at fatte Interesse for mig, m…

25. mar. 1837

Martinus Rørbye

C.W. Eckersberg

Rom den 25de Martz 1837. Endelig kjære Eckersberg er jeg nu kommen saa vit, at jeg igjen kan tilskrive dig; alt længe …

17. maj. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 17de Mai 1837. Intet kan jeg idag foretage mig bedre, og Intet føler jeg meere at være min Pligt, end at svare…