Menu

Personer

F.C. Krohn

Billedhugger og medaljør.

Fakta

Frederik Christopher Krohn

1806-1883

Medaljør

Dansk