Menu

Resultater: 14

Værkfortegnelse 1826-1839

Martinus Rørbye

•3• I Maanederne Maj Junii og Juli 1826. Portraitfigur af Kong Frederik den 2den som blev malet til Sorøe Academi’s Sol…

16. feb. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 16de Februar 1835. Du synes maaske at det er længe siden du sist saae Brev fra mig kjære Moder? og du har Ret …

2. apr. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 2den April 1835. Kjære Moder. Disse Linnier kommer vel sagtens ikke saa hurtig til dig, som med den sædvanliig…

3. maj. 1835

Martinus Rørbye

John Rørbye

Rom den 3die Mai 1835. Førend jeg forlader Rom, maae jeg med et Par Ord takke dig for dit kjærkomne Brev, som du af Ro…

23. aug. 1835

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Amalfi den 23de August 1835. Hvorgjerne, kjæreste Moder ville jeg ikke oftere lade dig høre fra mig: du kan maaske med…

1. dec. 1835

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Athen den 1ste December 1835. I den Forudsætning kjære Her Etatsraad, at De allerede siden rum Tid har modtaget mit Br…

10. maj. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Zante den 10de Mai 1836. Den græske, og tyrkiske Reise er nu tilendebragt, det forekommer mig næsten alt som en Drøm a…

20. sep. 1836

Martinus Rørbye

Jørgen Hansen Koch

Subiaco den 20de September 1836. Kjære Her Etatsraad! Da de nu engang har været saa god, at fatte Interesse for mig, m…

2. okt. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Subiaco den 2den October 1836. Kjæreste Moder! Af mit siste Brev til Rose af 14de September har du vel erfaret at jeg …

25. nov. 1836

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 25de November 1836. Kjæreste Moder! Dit Brev datteret den 13de October har jeg rigtig modtaget, og takker jeg …

13. mar. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 13de Martz 1837. Heller ikke i Aar kan jeg undlade, ved disse Linnier at viise dig kjæreste beste Moder at jeg…

17. maj. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 17de Mai 1837. Intet kan jeg idag foretage mig bedre, og Intet føler jeg meere at være min Pligt, end at svare…

3. nov. 1837

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Dresden den 3die November 1837. Førend jeg forlader Dresden maae jeg dog ikke undlade at takke dig kjæreste Moder for …

7. mar. 1840

Martinus Rørbye

Frederikke Rørbye, f. Stockfleth

Rom den 7de Martz 1840. At takke dig for dit siste kjærlige Brev skulle jeg alt for længe siden have gjort; men Meget …