Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

5. jan. 1836

Solen lod sig endelig idag see igjen og der kom som nyt Liv i Folk. Ovre i Constantinopel vare alle Boutiquer aabne, og en Mængde tyrkiske Damer til Fods og Vogns vare komne ud at spadsere. Jeg tegnede i Forgaarden ved St: Sophia, men det var saa koldt at jeg neppe kunne holde Blyanten; men vil man ikke taale denne Schiene faar jeg nok slet Intet her. Siden var jeg inde i en tyrkisk Caffé og Barbeer-Stue hvor jeg drak en Kop Kaffe uden Sukker, imedens man ragede Tyrkeren Hovet reent for alle Haar. Det seer skrækkeligt ud. Resten af Dagen gik hen med at gaae om, da det var for koldt til at tegne viidere.

Fakta

PDF
5. jan. 1836
Dagbog B, side 9 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º